Ef5 (spreek uit efvijf) – een mooie werknaam met een diepere betekenis. Het had de naam van een voetbalclub kunnen zijn, maar Ef5 verwijst naar de Bijbel en wel naar de brief aan de gemeente Efeze,  hoofdstuk 5.

De kerntekst is vers 8b: Wandelt als kinderen van het Licht.

De bedoeling was het opzetten van een protestants christelijke woonvorm. Praktisch, niet alleen in naam, wandelen in het Licht. In het gewone dagelijkse leven, in wat je leest, waar je naar kijkt, wat je zegt en wat je doet. Niet in de duisternis maar in het Licht: de Here Jezus. En dat je daarin steun hebt aan elkaar omdat niemand het vreemd vindt dat je deze christelijke keuzes maakt. En dat je zo ook in liefde met elkaar omgaat.