De naam is dus ook Ef5 (spreek uit efvijf) zodat het ook een voetbalclub zou kunnen zijn omdat de eerste bewoners geen naam op de gevel wilden, vonden we dit een mooie werknaam met een diepere betekenis. Ef5 verwijst naar de Bijbel en wel naar de brief aan de gemeente Efeze,  hoofdstuk 5.

De kerntekst is vers 8b: Wandelt als kinderen van het Licht.

We wilden een protestants christelijke woonvorm opzetten. Niet dat we alleen maar in naam christelijk zouden zijn. Dus alleen maar een christelijk sausje voor de vorm. Maar wandelen in het Licht. Daarmee bedoelden we in het gewone dagelijkse leven en dat het in alles door zou werken. In wat je leest, waar je naar kijkt, wat je zegt en wat je doet. Niet in de duisternis maar in het Licht: de Here Jezus. En dat je daarin steun hebt aan elkaar omdat niemand het vreemd vindt dat je deze christelijke keuzes maakt. En zo ook in liefde met elkaar omgaat.