Het ouderinitiatief  Ef5 is gevestigd in de directe nabijheid van het Kloppend Hart Huis. Binnen het Kloppend Hart Huis wordt zoveel mogelijk samengewerkt tussen verschillende disciplines op het terrein van gezondheidszorg, zoals:

Verder is er een winkelcentrum in wording gevestigd voor de dagelijkse boodschappen.