Eind 90-er jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige regering een andere aanpak gekozen om de wachtlijsten in de zorg op te lossen. Ze maakte middelen beschikbaar voor mensen die los van de bestaande zorginstellingen wilden werken aan bijzondere woonvormen voor mensen met een of andere beperking. De stichting Ef5 is zo’n ouderinitiatief dat aan het begin van de 21ste eeuw is begonnen een mooie en veiligeplek te zoeken voor hun jongvolwassen kinderen.

De doelstelling is het verwezenlijken van een plek waar de bewoners, die bij  voorkeur lid zijn van een PC kerkgenootschap, zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, waar men respect heeft voor elkaars levensbeschouwing, waar men kiest voor een sobere levensvorm, waar men gestimuleerd wordt dingen te doen die men zelf kan doen en waar de zorg of medebewoners dingen overnemen die men zelf niet kan doen.
Ef5 huurt de gemeenschappelijke ruimte van Woonstichting Patrimonium in Veenendaal;  de bewoner huurt een appartement van Patrimonium. De bewoners betalen de huur uit hun (Wajong) uitkering en/of salaris en  eventueel aangevuld met huurtoeslag  De geldmiddelen voor de zorg worden verkregen uit de WMO via PGB’s (Persoons Gebonden Budgetten) van de bewoners. Dit is een voorbeeld van het scheiden van wonen en zorg. De ouders en verwanten blijven nauw betrokken bij de bewoners.