Met Agathos, onderdeel van de Leliezorggroep, is een overeenkomst gesloten die voorziet in de zorg en begeleiding van de bewoners. Agathos doet dit ook voor andere projecten.
Zij richt zich op alle taken die te maken hebben met het selecteren, in dienst hebben, opleiden en begeleiden van deskundig personeel en taken die liggen op het terrein van de bedrijfsvoering rond dit project. In de praktijk betekent het dat Agathos alle verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van werkgeverschap draagt, terwijl het bestuur van Ef5¬† maximale regie over het eigen project behoudt.

Alle voorwaarden worden in de dienstverleningsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Tussen Agathos en Ef5 bestaat een normale klant-leverancierrelatie. Dat betekent dat het contract te allen tijde kan worden ontbonden als er ontevredenheid zou bestaan over de uitvoering van de afgesproken taken en deze ontevredenheid niet kan worden opgelost door overleg en aanpassing van de werkwijze.

Meer informatie over de zorgverlener kunt u vinden op http://www.agathos-hulpverlening.nl