Een bewoner met een ASS heeft onder meer een handicap op het gebied van sociale interactie. Het moeten samenleven met anderen kan een voortdurende bron van spanning zijn. Dit kan het ontbreken van sociaal initiatief tot gevolg hebben, wat beslist niet wil zeggen dat de bewoner geen behoefte aan contact heeft.

De begeleiding richt zich op het onderhouden van bestaande sociale contacten en het opbouwen van nieuwe sociale contacten. Het in stand houden van deze sociale contacten, waaronder ouders en andere familie en vrienden,  is een essentieel onderdeel van de zorgplannen van de individuele bewoners. Voorkomen moet worden dat het uit huis gaan betekent dat bestaande sociale contacten worden verbroken.

Het sociale netwerk is essentieel voor de bewoners. Het netwerk bestaat  bijvoorbeeld uit vrijwilligers, buren, vrienden, kennissen, kerk en buurtwelzijnswerk.