Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door zorgaanbieder Agathos (onderdeel van Leliezorggroep) en uitgevoerd door een enthousiast team hulpverleners.

De medewerkers zijn in dienst van deze zorgverlener en er wordt zorg geleverd volgens het volgende schema:

  • Individueel begeleiding, tenminste drie uur per week, volgens het overeengekomen zorgplan, gebaseerd op een door de gemeente goedgekeurde zorgovereenkomst.
  • Gezamenlijke maaltijden in het gemeenschappelijke appartement (twee dagen per week)
  • Gelegenheid om contact met begeleiders te hebben: ’s morgens en ’s middags maandag tot en met vrijdag.
  • Tweemaal per maand is er begeleiding beschikbaar in het weekend.

Op feestdagen is er geen leiding aanwezig. De bewoner zal dan een beroep moeten doen op het sociale netwerk.

Ef5  heeft een contract afgesloten met de zorgaanbieder Agathos, onderdeel van de Leliezorggroep. De zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de WMO via het persoonsgebonden budget (PGB) van de  bewoners.

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie. Per bewoner is in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen een gedetailleerd zorgplan opgesteld. De gewenste begeleiding is in het zorgplan vastgelegd.

Elke bewoner heeft binnen de voorziening een persoonlijk begeleider. Ouders, mentoren of andere naasten zijn ook gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Afspraken hierover worden opgenomen in het zorgplan.

Het begeleidingsteam heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe individuele begeleiders.

De begeleiding is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar, zowel telefonisch, als fysiek.

De begeleiding geldt o.a. op de volgende terreinen:

  • huishoudelijke ondersteuning
  • sociale ondersteuning
  • emotionele ondersteuning
  • opvang bij crisissituaties
  • hulp bij planning van activiteiten en invulling vrije tijd
  • hulp bij het (leren) koken