Er is een selectiecommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de mogelijkheid tot deelname van kandidaat-bewoners aan het wooninitiatief.

In deze commissie hebben zitting:

  • Bestuursleden
  • De coördinator van het wooninitiatief
  • Eventueel wordt advies gevraagd aan een deskundige (intern of extern) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.