Hoe verloopt de procedure?

 • De kandidaat-bewoner meldt zich schriftelijk aan bij het bestuur van Ef5
 • Er volgt een kennismakings- en intakegesprek waarin wordt vastgesteld of:
  • De kandidaat voldoet aan het profiel (hij/zij kan dat schriftelijk aantonen)
  • Ouders / familie / naasten zijn bereid actief bij het wooninitiatief Ef5 betrokken te zijn
 • Keukentafelgesprek met gemeente Veenendaal
 • Goedkeuring bevindingen keukentafelgesprek
 • WMO-beschikking die toegang biedt tot het wooninitiatief
 • Woonstichting Patrimonium accepteert kandidaat als huurder
 • Voorstel aan bestuur
 • Goedkeuring bestuur
 • Ondertekening contracten: gelijktijdig ondertekenen huurcontract, zorgovereenkomst en woonzorgovereenkomst Ef5