Bewonersprofiel
De kandidaat-bewoner in het project Ef5 voldoet aan het volgende profiel:

  • heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum of niet-aangeboren hersenletsel (GGZ3C of vergelijkbaar).
  • is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Hij of zij kan een eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat hij of zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid. De behoefte aan begeleiding moet voldoen aan de eisen die in de WMO worden gesteld in het kader van beschermd Wonen.
  • heeft bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis.
  • heeft recht op en krijgt individuele woonbegeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner door middel van een persoonlijk zorgplan.
  • staat open voor begeleiding.
  • is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden, al dan niet met behulp van persoonlijke ondersteuning.
  • heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem of haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
  • is aangesloten bij en lid van één van de protestants christelijke geloofsgemeenschappen.

Als een kandidaat-bewoner niet aan één of meer punten van profiel voldoet, besluit het bestuur in individuele gevallen of toch toelating kan plaatsvinden.