Welkom op de website van Ef5

Stichting Ef5 is een ouderinitiatief van protestants christelijke ouders. De stichting is op 25 juli 2008 opgericht. In het project is plaats voor 13 bewoners van 21 jaar of ouder.

Doelstelling

Stichting EF5 is een ouderinitiatief tot het oprichten en in stand houden van een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) en/of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voldoet Ef 5 aan de eisen van een Beschermd Wonen project.

De Stichting heeft op 10 september 2010 een convenant gesloten met Patrimonium Woonstichting voor het realiseren van 13 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte.

Visie & doelgroep

De grondgedachte van Ef5 is een veilige leef- en woonomgeving te creƫren voor jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum of een niet aangeboren hersenletsel. De bewoners dienen de mogelijkheden aangereikt te krijgen en gestimuleerd te worden om zich te ontplooien op het geestelijke, maatschappelijke en sociale vlak.

Beschermde woon- en leefomgeving

Ef5 is vooral bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig wonen met uitsluitend individuele begeleiding niet voldoende is. De meerwaarde van Ef5 komt tot uitdrukking in de beschermde woon- en leefomgeving, vooral door het accent op de dagelijkse gezamenlijke activiteiten en de noodzakelijke grotere beschikbaarheid van de zorgverleners.

Efeze 5 vers 8b: Wandelt als kinderen van het Licht